Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

"10" din oficiu la proba de limbă străină a examenului de bacalaureat

Nota 10 din oficiu pentru candidații care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine

     Candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, indicate în Anexa nr.2 la Ordinul nr.157 din 20 martie 2015, cu ulterioarele completări, pot obține nota ”zece” din oficiu la proba de limbă străină a examenului de bacalaureat în condiţiile stipulate în Anexa nr.1 la ordinul menţionat.

     Candidaţii la examenul de Bacalaureat care corespund cerinţelor stipulate în Anexele nr.1 şi nr.2 ale Ordinului nr.157 din 20 martie 2015, vor depune o cerere, în scris, la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 10 aprilie.

      Atenţie! Candidaţii care susţin examenul cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba engleză TOEFL (iBT) vor solicita instituţiei care emite certificatul (Educational Testing Service, www.ets.org ) până la data de 1 mai să expedieze rezultatul testului TOEFL pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (codul Agenţiei, atribuit de către Educational Testing Service, este B017).

 

model de cerere, .doc (pentru candidaţi)

model de Proces-verbal, .doc (pentru instituţia de învăţământ)

model de Demers, .doc (pentru instituţia de învăţământ)