Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Achiziţii Publice

 1. Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2022
 2. Planul de achiziții pentru anul 2023
 3. Planul de achiziții pentru anul 2022 (actualizat)
 4. Planul de achiziții pentru anul 2022
 5. Raport privind monitorizarea contractelor de valoare mică pentru anul 2021
 6. Planul de achiziții pentru anul 2021
 7. Planul de achiziții pentru anul 2020
 8. Anunț de participare privind achiziționarea Articolelor de papetărie
 9. Anunț de participare privind achiziționarea Consumabilelor şi pieselor de schimb pentru sistemul digital de tipar
 10. Caiet de sarcini privind achiziționarea Consumabilelor şi pieselor de schimb pentru sistemul digital de tipar
 11. Anunț de participare la LD nr. 123/18 din 17 aprilie 2018 privind achiziționarea Serviciilor de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet
 12. Documentația standard a LD nr. 123/18 din 17 aprilie 2018 privind achiziționarea Serviciilor de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet
 13. Anunț de participare la COP nr. 247-op/18 din 01.03.2018 privind achiziționarea serviciilor bancare de păstrare şi transportare a hârtiilor de valoare pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2018
 14. Caiet de sarcini a COP nr. 247-op/18 din 01.03.2018 privind achiziționarea serviciilor bancare de păstrare şi transportare a hârtiilor de valoare pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2018
 15. Anunț de participare la AC nr. 10-ac/18 din 02.03.2018 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional pentru pasageri conform necesităților ANCE
 16. Documentația satandard a AC nr. 10-ac/18 din 02.03.2018 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional pentru pasageri conform necesităților ANCE
 17. Anunț de participare la LD nr. 42/18 din 20.02.2018 privind achiziționarea serviciilor de cazare pentru necesitățile ANCE
 18. Documentația standard a LD nr. 42/18 din 20.02.2018 privind achiziționarea serviciilor de cazare pentru necesitățile ANCE