Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

A fost publicat raportul privind rezultatele obținute de elevii din Republica Moldova în Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2022

Published on: Tue, 12/05/2023 - 18:16

Rezultatele Republicii Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2022 au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe de presă de Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, și Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. 

 

Republica Moldova a participat la testarea PISA alături de alte 80 de state. Analiza include performanțele elevilor la matematică, științe și citire/lectură.

 

Testarea PISA 2022 s-a desfășurat în perioada martie-mai, în acest exercițiu fiind implicați circa 6800 de elevi de 15 ani din țara noastră, ceea ce reprezintă aproximativ 23% din numărul total de elevi de vârsta respectivă. Participanții au rezolvat  teste cu durata de două ore la fiecare din cele trei domenii analizate. Testele sunt concepute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pentru a evalua în ce măsură elevii din Republica Moldova și alte țări, la sfârșitul învățământului obligatoriu, își pot pune în aplicare cunoștințele în situații din viața reală și sunt pregătiți să participe pe deplin la viața societății. Republica Moldova este la a 4-a participare în testarea PISA, precedentele fiind testarea PISA 2009+, PISA 2015, PISA 2018. În anul 2022 prima dată, elevii din Republica Moldova au susținut testarea PISA la calculator. 

 

Principalele constatări și rezultate ale testării PISA 2022:  

 

1. Republica Moldova și-a îmbunătățit performanța comparativ cu media OECD la testarea PISA. La prima participare a Republicii Moldova în testarea PISA 2009, diferențele dintre media OECD și punctajul mediu al Republicii Moldova a fost de 99 de puncte la domeniul matematică, 105 puncte la domeniul citire/lectură, 88 de puncte la domeniul științe. Diferențele respective s-au micșorat semnificativ pe parcursul următoarelor cicluri de testare PISA. Astfel, în testarea PISA 2022, diferențele dintre media OECD și punctajul mediu al Republicii Moldova este de 58 de puncte la domeniul matematică (diferența s-a diminuat cu 41 de puncte comparativ cu testarea PISA 2009), 65 de puncte la domeniul citire/lectură (s-a diminuat cu 40 de puncte comparativ cu testarea PISA 2009), 68 de puncte la domeniul științe (s-a diminuat cu 20 puncte comparativ cu testarea PISA 2009). Comparativ cu diferențele înregistrate în testarea PISA 2018, se constată că în PISA 2022, la matematică diferența dintre media OECD și punctajul mediu al Republicii Moldova s-a diminuat cu 10 puncte, la citire/lectură nu s-a schimbat semnificativ (o creștere cu 2 puncte), iar la științe diferența a crescut cu 7 puncte. 

 

 

2. Mediile obținute de elevii din țările OECD, inclusiv cei din Republica Moldova, au înregistrat o scădere față de ciclul PISA 2018. În testarea PISA 2022, punctajele medii obținute de elevii din Republica Moldova la domeniile matematică, citire/lectură și științe sunt 414 puncte, 411 puncte și respectiv, 417 puncte. Comparativ cu punctajele medii înregistrate în testarea PISA 2018, se constată că la matematică punctajul mediu a scăzut cu 7 puncte, la citire/lectură – cu 13 puncte, iar la științe – cu 11 puncte. Media țărilor OECD în testarea PISA 2022 este de 472 de puncte la matematică, 476 de puncte la citire/lectură și 485 de puncte la științe. În comparație cu testarea PISA 2018, mediile OECD au scăzut cu 17 puncte la matematică, cu 11 puncte la citire/lectură și cu 4 puncte la științe. Pandemia COVID-19, sistarea activității instituțiilor de învățământ și tranziția la învățarea online sau hibridă au avut un impact negativ asupra performanțelor academice. În testarea PISA 2022, punctajele medii la majoritatea țărilor participante au scăzut comparativ cu ciclurile precedente de testare. Totodată, pe lângă efectul pandemiei, trebuie de luat în considerare și efectul schimbării formatului de testare, de la testarea pe hârtie la testarea pe calculator. 

 

 

3. Punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi, sunt semnificativ mai mici decât punctajele medii ale elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr mare de elevi. Elevii din instituțiile de învățământ mici, cu un număr total de până la 400 de elevi, au obținut 387 de puncte la matematică, 379 de puncte la citire/lectură și 388 de puncte la științe. La matematică, de exemplu, punctajul mediu obținut de elevii din instituțiile mici este cu 34 de puncte mai puțin, decât cel al elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr total de elevi cuprins între 400 și 900. Conform datelor OECD această diferență de puncte este aproximativ echivalentă cu o diferență de un an de școlarizare. În același timp, punctajul obținut de elevii din instituțiile mici este cu 71 de puncte mai mic, decât cel al elevilor din instituțiile de învățământ cu un număr total de elevi de peste 900, respectiv această diferență reprezintă aproximativ doi ani de școlarizare.

 

4. La citire/lectură și la științe, punctajul mediu al fetelor este semnificativ mai mare decât cel al băieților. La domeniul citire/lectură diferența dintre punctajul mediul al fetelor și punctajul mediu al băieților este de 30 de puncte, fetele obținând un punctaj de 427 de puncte, iar băieții 397 de puncte. La domeniul științe, fetele au obținut un punctaj mediu de 421 de puncte, comparativ cu punctajul mediu al băieților de 413 puncte. La domeniul matematică, punctajul mediu al băieților este aproximativ același ca și punctajul mediu al fetelor (416 puncte este punctajul mediu al băieților și 412 puncte este punctajul mediu al fetelor). 

 

5. Elevii avantajați din punct de vedere socio-economic înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile, decât elevii dezavantajați. În testarea PISA 2022, elevii avantajați din punct de vedere socio-economic din Republica Moldova, au obținut la matematică 461 de puncte (cu 82 de puncte mai mult decât punctajul mediu al elevilor dezavantajați), la citire/lectură 462 de puncte (cu 92 de puncte mai mult decât punctajul mediu al elevilor dezavantajați) și 463 de puncte la științe (cu 81 de puncte mai mult decât punctajul mediu al elevilor dezavantajați). Totodată, comparativ cu testarea PISA 2018, s-au diminuat diferențele dintre punctajele medii ale elevilor avantajați și ale celor dezavantajați din punct de vedere socio-economic. Astfel, în testarea PISA 2022, diferența dintre punctajul mediu al elevilor avantajați și cel al elevilor dezavantajați este de 82 de puncte la matematică (s-a diminuat cu 19 puncte comparativ cu testarea PISA 2018), 92 de puncte la citire/lectură (s-a diminuat cu 9 puncte față de testarea PISA 2018), 81 de puncte la științe (s-a diminuat cu 11 puncte față de testarea PISA 2018). 

 

 

6. Elevii din instituțiile de învățământ din mediul urban înregistrează performanțe mai înalte în toate domeniile testării PISA, comparativ cu elevii din instituțiile de învățământ rurale. Elevii din instituțiile de învățământ urbane au obținut 433 de puncte la matematică și la citire/lectură și 436 de puncte la științe, în comparație cu elevii din instituțiile de învățământ din mediul rural, care au obținut 385 de puncte la matematică și la științe și 376 de puncte la citire/lectură.

 

7. Fiecare al 2-lea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin nivelul minim de competență conform scalei PISA. Fiecare domeniu evaluat în testarea PISA conține câteva niveluri de competență, de regulă de la Nivelul 1 la Nivelul 6. Conform standardelor OECD, nivelul minim de competență pentru fiecare domeniu reprezintă Nivelul 2. În baza rezultatelor testării PISA 2022, se constată că 44,3% din numărul elevilor de 15 ani din Republica Moldova ating cel puțin nivelul minim de competență la matematică. La citire/lectură, procentul numărului de elevi care au atins nivelul minim de competență este de 51%, care este același și pentru domeniul științe. 

 

    

8. În instituțiile de învățământ mari, aproximativ 7 din 10 elevi ating nivelul minim de competență, comparativ cu 3 din 10 elevi din instituțiile mici. Datele testării PISA 2022, indică variații semnificative între instituțiile mici, medii și mari în ceea ce privește procentul numărului de elevi care ating cel puțin nivelul minim al competențelor. De exemplu, la matematică, procentul numărului de elevi care ating cel puțin nivelul minim de competență este de circa 31% pentru elevii din instituțiile mici, 48% pentru elevii din instituțiile medii și 67% pentru elevii din instituțiile mari.  

Ministerul Educației și Cercetării aduce mulțumiri tuturor elevilor care au participat la testarea PISA 2022, directorilor instituțiilor de învățământ, coordonatorilor școlari, administratorilor de test care au asigurat buna desfășurare a testării. 

 

Raportul integral „Republica Moldova în Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2022” poate fi accesat aici.