Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Media mediilor la examenul național de bacalaureat este în continuă creștere pentru absolvenții de liceu, iar 49 de absolvenți au media 10

Published on: Mon, 07/04/2022 - 11:16

Rezultatele finale din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea de bază, urmare a examinării contestațiilor, au fost publicate în Centrele de Bacalaureat la 04 iulie 2022.

La sesiunea de Bacalaureat 2022 au fost admiși 11070 candidați din licee, 4184 candidați din colegii și centre de excelență, 221 de candidați din universități, 146 de candidați care s-au înscris în regim de externat și 2088 de restanțieri din sesiunile anterioare, în total – 17709 candidați. Astfel, din numărul total de candidați admiși în sesiune, 62,51% sunt candidați din licee, 23,63% – din colegii și centre de excelență, 1,25% – din universități, 0,82% – candidați care s-au înscris în regim de externat și 11,79% – restanțieri din sesiunile anterioare. Menționăm că, procentul candidaților restanțieri admiși în sesiunea 2022 este de circa 11 ori mai mare față de cel din sesiunea 2021.

După anunțarea rezultatelor preliminare au fost depuse 8619 contestații din numărul total de 66240 de note acordate în sesiunea de bază, ceea ce reprezintă 13%. Atât numeric, cât și procentual, numărul contestațiilor depuse în sesiunea 2022 este mai mic, comparativ atât cu sesiunea din 2021 la care au fost depuse 9295 de contestații sau 14,1%, cât și cu sesiunea 2019, la care au fost depuse 9812 de contestații sau 15,44%. Numeric, cele mai multe contestații au fost depuse la proba de examen limba și literatura română – 2075, aceasta fiind și disciplina cu cel mai mare număr de candidați admiși. La limba engleză – 1903, la istoria românilor și universală au fost depuse 1189 de contestații, la geografie – 1083, iar la matematică – 942. În rezultatul examinării contestațiilor, au fost majorate 1736 de note, ceea ce constituie 20,14% din numărul notelor contestate și 2,62% din numărul total de note acordate în sesiunea de bază a examenului național de Bacalaureat.

Numărul absolvenților care au promovat examenul național de Bacalaureat a crescut cu 69 după examinarea contestațiilor și este egal cu 11591. Dintre cei 11591 de absolvenți, 9385 sunt candidați din licee, 1799 sunt din colegii și centre de excelență, 101 de candidați provin din universități, 38 sunt candidați înscriși în regim de externat, iar 268 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare.

În rezultatul examinării contestațiilor, rata de promovare a absolvenților din licee a crescut cu 0,44 puncte procentuale și constituie 84,78%, comparativ cu circa 88%, de la aceeași etapă, din cadrul sesiunii 2021.  Rata de promovare pentru absolvenții din colegii și centre de excelență a crescut cu 0,43 puncte procentuale și constituie 43%. Pentru studenții anului întâi compensator din universități și pentru candidații înscriși în regim de externat, rata de promovare nu s-a modificat și constituie 45,7%, respectiv 26,03%, iar pentru candidații restanțieri din sesiunile anterioare, rata de promovare nu s-a schimbat semnificativ și constituie 12,84%. Astfel, rata de promovare totală a crescut cu 0,39 puncte procentuale și constituie 65,45%, comparativ cu circa 73%, de la aceeași etapă, din cadrul sesiunii 2021. 

Totodată, se observă o creștere a mediei obținută de absolvenți în cadrul examenului. Pentru candidații din licee, media mediilor la examenul național de Bacalaureat 2022 este 7,36, față de 7,28 în 2021.

Numărul absolvenților cu nota medie mai mare sau egală cu 7,00 este 6864, în comparație cu 6751 în 2021, 3288 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 8,00, în comparație cu 3190 în 2021, 932 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9,00, în comparație cu 821 în 2021, iar 49 de candidați au nota medie 10, în comparație cu 18 candidați în sesiunea 2021.

În perioada 18-25 iulie 2022 va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului național de Bacalaureat. Rezultatele preliminare după desfășurarea sesiunii suplimentare vor fi anunțate în Centrele de Bacalaureat la data de 27 iulie, iar rezultatele finale – după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate la data de 01 august 2022.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare își exprimă recunoștința pentru efortul depus de către persoanele responsabile de organizarea sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat și le mulțumește pentru colaborare. De asemenea, adresăm felicitări absolvenților pentru rezultatele obținute și le dorim succese la admiterea în cadrul facultăților dorite.