Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale vor primi o remunerare majorată cu 67%

Published on: Thu, 12/29/2022 - 11:41

Începând cu anul viitor, personalul implicat în organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale de absolvire în învățământul general va fi remunerat conform noilor normative de timp și cheltuieli, aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

Documentul prevede majorarea cu peste 67% a cuantumului prevăzut atât pentru elaborarea programelor de examen, elaborarea și traducerea materialelor de examen, cât și pentru asigurarea procesului de verificare a testelor scrise în cadrul evaluărilor naționale.

Totodată, documentul descrie normativele de timp și cheltuielile necesare pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale în învățământul primar, a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și a examenului național de bacalaureat.