Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Reacția Ministerului Educației și Cercetării și a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare privind subiectul III din cadrul probei de examen la limba engleză

Published on: Mon, 06/13/2022 - 13:10

În contextul informațiilor distribuite în spațiul public cu referire la subiectul III din testul la Limba engleză, propus în cadrul probei de examen la limba străină, desfășurată la data de 10.06.2022, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare comunică următoarele:

 

Testul propus corespunde Programei pentru examenul național de bacalaureat la limba străină, condiția subiectului III fiind formulată corect.

 

Regretăm interpretarea incorectă a cerințelor itemului, admisă de unii candidați și reiterăm că testele vor fi verificate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat și ale baremului de corectare/evaluare a testului propus.

 

Baremul permite nu doar evaluarea înțelegerii temei abordare, dar și a competențelor lingvistice demonstrate conform criteriilor stabilite. Astfel, interpretarea corectă a cerințelor subiectului III din cadrul probei de examen la limba străină este doar unul din criterii, ceea ce permite evaluarea competențelor cu aplicarea tuturor criteriilor din barem.

 

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare întotdeauna au soluționat neclaritățile în favoarea elevului. Evaluarea la proba de examen la Limba engleză din cadrul sesiunii de bacalaureat 2022 nu va fi o excepție. Vor fi acceptate răspunsurile oferite de candidați și în cazul în care va fi descrisă o capitală dintr-o țară în care se vorbește limba engleză.

 

Menționăm că procesul de evaluare are loc în conformitate cu actele normative în vigoare, fiind desfășurat de profesioniști în domeniul de activitate care se bucură de aprecierea comunității educaționale.

 

Urăm succes candidaților la următoarele probe de examen și reiterăm recomandarea să citească atent fiecare item, astfel încât să reușească rezolvarea testelor propuse.

 

 Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare vă asigură de corectitudine și transparență în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire prin respectarea tuturor prevederilor actelor normative.